Čo je TZB?

Čo je TZB?

Skratka TZB označuje "technické zariadenia budov" a zahŕňa celkovú technickú funkčnosť budov. Ide o zabezpečenie vnútorného technického prostredia budovy, podľa účelu budovy.
TZB zahŕňa viacero odborov:

projektovanie TZB